Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenia - sprawy społeczne
Miasto Zamość - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Przeglądasz wpisy z kategorii sprawy społeczne

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

5 miesięcy temu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość informuje:

W związku z okresem zimowym i sezonem grzewczym 2023/2024 i możliwością wystąpienia niekorzystnych czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem sił natury, takich jak silne wiatry i intensywne opady atmosferyczne w szczególności śniegu stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość przypomina, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). W szczególności sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

 

Przypominam również, że właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

 

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

 

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.


Więcej

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

5 miesięcy temu

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

 

Program skierowany jest do :

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z ww. orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


SZCZEGÓŁY: http://zamosc.pl/news/7629/nabor-uczestnikow-do-programu-bdquoasystent-osobisty-o.html
Więcej

Konsultacje Społeczne

7 miesięcy temu

Od 22 września do 21 października br. Miasto Zamość prowadzi konsultacje społeczne na temat darmowego transportu publicznego na terenie miasta dla posiadaczy ważnej Karty Zamościanina.

 

W konsultacjach mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Miasta Zamość.

Opinię można wyrazić:

- elektronicznie – link do formularza: https://obywatelski.pl/zamosc/

- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość)

 

Szczegóły na stronie www.zamosc.pl.

Więcej
konsultacje-spol.jpg